Tagged: golden age

Masa Ke-Emasan Dalam Islam

Era klasik (750–1258) Al-Syafi’i memerintahkan metode untuk menetapkan reliabilitas hadits. Sepanjang awal era Abbasiyah, koleksi hadits Sunni yang signifikan dikumpulkan oleh para ulama seperti Bukhari dan...