Souli – sivistystä sielulle

”Sananvapaus ei periydy”

Kansanvalistusseuran palkitsema journalisti Tapani Ruokanen puolustaa sananvapautta kriittisen median perustana.