Souli – sivistystä sielulle

Koulutuskaan ei särje lasikattoa

Työelämässä Suomi on yhä tasa-arvon kehitysmaa. Se näkyy naisten palkoissa ja uranäkymissä, myös aikuiskoulutusalalla.